Názov podujatia: Dane 9.-11.5.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva
Miesto konania: Hotel Permon, Podbanské
Lektori: Ing. Adela Gašparovičová; PaedDr. Marian Majzlík,PhD.; Mgr. Viktória Pančíková,PhD.
Začiatok: 09.05.2018 10:00
Koniec: 11.05.2018 12:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

pridané: 15.02.2018, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

  • Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Rozvoj manažérskych kompetencií a psychológia na pracovisku

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.