Názov podujatia: Aktuálna problematika v sociálnej oblasti: Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci?
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
Začiatok: 15.05.2018 9:00
Koniec: 15.05.2018 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

pridané: 23.03.2018, Martin, kategória: jednodňové legislatívno-informačné

  • komunitné plánovanie sociálnych služieb v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z . z. v znp. účinnej od 1.1.2018
  • zosúladenie dokumentu s novelou zákona do 30.06.2018
  • účastníci komunitného plánovania
  • znaky a princípy komunitného plánovania
  • fázy komunitného plánovania
  • dokument Komunitný plán sociálnych služieb:
  • - zásady spracovania dokumentu

 

   - obsah dokumentu

 

 • úloha sociálneho pracovníka v komunitnom plánovaní
 • pôsobnosť obce podľa zákona o sociálnych službách v rámci komunitného plánovania.

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.