Názov podujatia: BB - Poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a ich kontrola
Miesto konania: Veľká zasadačka Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1
Lektori: Ing. Oxana Hospodárová
Začiatok: 17.05.2018 9:00
Koniec: 17.05.2018 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Seminár pre malý záujem zrušený!!!

 • Príslušná legislatíva.
 • Podmienky poskytovania dotácií.
 • Všeobecne záväzné naradenie (VZN).
 • Komu môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu.
 • Povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov dotácií.
 • Kontrola čerpania dotácií.
 • Zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií.
 • Najčastejšie nedostatky na úseku poskytovania dotácií.
 • Návratné finančné výpomocí.
 • Príspevky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce.
 • Príklady riešenia financovania ďalších aktivít v obci.
 • Tvorba zdrojov obce na poskytovanie transferov z rozpočtu obce.

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.