Názov podujatia: Elektronické schránky v praxi pre školy - praktický kurz na PC v učebni
Miesto konania: Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, S. Tomášika 1, 036 01 Martin
Lektori: Ing. Erika Kusyová
Začiatok: 31.05.2018 9:00
Koniec: 31.05.2018 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

pridané: 24.01.2018, Martin, kategória: iné podujatia

Kapacita obsadená!!

 • Elektronické schránky na www.slovensko.sk – ako začať, ich zriadenie, aktivácia, správa, komunikácia prostredníctvom el. schránky.
 • Elektronický občiansky preukaz eID a kvalifikovaný elektronický podpis – získanie a používanie.
 • Získanie, inštalácia a používanie potrebných softvérov.
 • Návrh postupu obce pri práci s elektronickým dokumentom, doručeným do schránky na www.slovensko.sk.
 • Udelenie oprávnenia na prístup ďalším osobám (zamestnancom, právnym zástupcom ..).
 • Nastavenie upozornení, ak do el. schránky príde podanie.
 • Štandardy (textových) súborov, zákonná povinnosť úradu, zodpovednosť za dodržiavanie štandardov, dopad na konkrétneho zamestnanca, ktorý zverejní/odošle neštandardizovaný dokument, ako vytvoriť dokument správne, prečo neskenovať.
 • Konkrétne povinnosti obce vo vzťahu k webovému sídlu a bezpečnostnému projektu.
 • Praktické ukážky prihlásenia a spravovania elektronickej schránky.
 • Ukážka podania žiadosti na úrad elektronicky, konkrétne formáty súborov a podpisovanie.
 • Diskusia a poradenstvo.


Účastník školenia bude pracovať v schránke svojej inštitúcie priamo na portáli slovensko.sk, na to, aby sa tam dostal, je potrebné si priniesť:

 • vlastný eID, el. občiansky preukaz s čipom a aktivovaným BOK - bezpečnostný osobný kód (to sa dá len na polícií),
 • čítačku,
 • ak účastník nie je štatutár, tak musí mat udelene oprávnenie pracovať v schránke, to udeľuje štatutár, da sa to aj online, ak takéto poverenie nemáte, nebudete sa môcť prihlásiť do el. schránky inštitúcie, môžete sa síce prihlásiť do vlastnej, ale ta ma iné členenie.

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.