Názov podujatia: Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: certifikovaní lektori NASES
Začiatok: 04.09.2018 9:00
Koniec: 04.09.2018 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

- Legislatíva eGovernmentu so zameraním na novelizované znenia zákonov

- Praktické riešenie otázok a podnetov, ktoré prijíma NASES (technický prevádzkovateľ ÚPVS) od samospráv prostredníctvom kontaktného centra.

-  Publikovanie informácií o OVM

Práca s nástrojmi ÚPVS

 

Prosíme Vás, aby ste nám v prihláške uviedli celé meno, priezvisko a titulz dôvodu vystavenia certifikátu o absolvovaní školenia, ktorý bude každému účastníkovi doručený  PO seminári, do elektronickej schránky obce/ROPO.

 


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.