Názov podujatia: SS obce 3 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti
Miesto konania: Hotel Permon, Podbanské
Lektori: PhDr. Mária Košútová, JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
Začiatok: 11.03.2019 11:00
Koniec: 13.03.2019 12:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.