Názov podujatia: SZ 2 dni-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti
Miesto konania: Hotel Permon, Podbanské
Lektori: PhDr. Mária Košútová, JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., PhDr. Miroslav Cangár, PhD.
Začiatok: 11.03.2019 11:00
Koniec: 12.03.2019 12:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.