Názov podujatia: Povoľovanie výrubu drevín
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
Začiatok: 04.06.2019 9:00
Koniec: 04.06.2019 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.