Názov podujatia: ROPO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 18.02.2020 9:00
Koniec: 18.02.2020 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali čas začiatku a konca školení. Ďakujeme.

 


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.