Názov podujatia: Daňové a exekučné konanie - daňový poriadok, exekučný poriadok, zákon o konkurze a reštrukturalizácií, obchodný zákonník
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: JUDr. Ingrid Ney, PhD.
Začiatok: 03.03.2020 9:00
Koniec: 03.03.2020 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali čas začiatku a konca školení. Ďakujeme.

 


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.