Názov podujatia: Daňové a exekučné konanie - daňový poriadok, exekučný poriadok, zákon o konkurze a reštrukturalizácií, obchodný zákonník
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: JUDr. Ingrid Ney, PhD.
Začiatok: 03.03.2020 9:00
Koniec: 03.03.2020 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 2020. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali čas začiatku a konca školení. Ďakujeme.

 


Prihláška