Názov podujatia: SZ 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti
Miesto konania: Hotel Permon, Podbanské
Lektori: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
Začiatok: 09.03.2020 11:00
Koniec: 10.03.2020 11:45
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali čas začiatku a konca školení. Ďakujeme.


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.