Názov podujatia: Odmeňovanie volených funkcionárov
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Mgr. Ladislav Briestenský
Začiatok: 02.04.2020 9:00
Koniec: 02.04.2020 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali čas začiatku a konca školení. Ďakujeme.


Prihláška