Názov podujatia: ZRUŠENÉ-BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021.
Miesto konania: Veľká zasadačka Okresného úradu Banská Bystrica
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 24.02.2021 9:00
Koniec: 24.02.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Seminár sa uskutoční ONLINE:

22.2.2021 - OBCE

23.2.2021 - ROPO


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.