Názov podujatia: Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO-akreditovaný kurz
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 23.08.2021 8:30
Koniec: 27.08.2021 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Podujatia sa uskutočnia podľa platných pandemických opatrení.

Prosíme Vás do prihlášky nám  napíšte dátum a miesto narodenia.

Údaje sú potrebné na vydanie osvedčenia.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA HROMADNOM PODUJATÍ (platné k 10.8.2021, tieto podmienky sa môžu meniť):

 

Podľa vyhlášky ÚVZ ste povinný sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Negatívny test je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

       o očkovaní - najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,

       o očkovaní - najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,

       o očkovaní - najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19,

·        o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.