Názov podujatia: Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO-akreditovaný kurz
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 23.08.2021 8:30
Koniec: 27.08.2021 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prosíme Vás do prihlášky nám  napíšte dátum a miesto narodenia.

Údaje sú potrebné na vydanie osvedčenia.


Prihláška