Názov podujatia: Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Mgr. Ladislav Briestenský
Začiatok: 11.05.2021 9:00
Koniec: 11.05.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

UPOZORNENIE: Seminár sa uskutoční len ak to dovolia aktuálne protiepidemické opatrenia (nie online).


Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.