Názov podujatia: ONLINE-Administratíva obecného zastupiteľstva a odmeňovanie volených funkcionárov
Miesto konania: Martin
Lektori: Ing. Oxana Hospodárová
Začiatok: 27.04.2021 9:00
Koniec: 27.04.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.