Názov podujatia: ONLINE-Aktuálna školská legislatíva pre riaditeľov a zriaďovateľov základných škôl
Miesto konania: Martin
Lektori: PaedDr. Tibor Lukács
Začiatok: 15.04.2021 9:00
Koniec: 15.04.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.