Názov podujatia: Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Začiatok: 18.05.2021 9:00
Koniec: 18.05.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.