Názov podujatia: ONLINE-Rozhodovanie riaditeľa školy od 1. januára 2021
Miesto konania: Martin
Lektori: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Začiatok: 23.04.2021 9:00
Koniec: 23.04.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.