Názov podujatia: Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy
Miesto konania: Učebňa ZORVC MARTIN, č. d. 616
Lektori: PhDr. Dušan Gallo
Začiatok: 29.04.2021 9:00
Koniec: 29.04.2021 14:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.