Názov podujatia: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve + prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniam
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Začiatok: 13.05.2021 9:00
Koniec: 13.05.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.