Názov podujatia: ONLINE-Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom
Miesto konania: Martin
Lektori: Ing. Iveta Ištoková
Začiatok: 04.05.2021 9:00
Koniec: 04.05.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Na tomto konzultačnom stretnutí by sa mali podrobnejšie rozoberať obcami nastolené problémy v oblasti miestnych daní a poplatkov. Otázky a popis konkrétneho problému by bolo vhodné poslať vopred e-mailom na adresu rvc@rvcmartin.sk .


Prihláška

Účastník

Organizácia

Poznámka:

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
V prípade, že nebude e-mailom doručené, skontrolujte si priečinok spam.