Názov podujatia: Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: JUDr. Bohuslav Harviľák
Začiatok: 07.09.2021 9:00
Koniec: 07.09.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Podujatia sa uskutočnia podľa platných pandemických opatrení.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA HROMADNOM PODUJATÍ (platné k 10.8.2021, tieto podmienky sa môžu meniť):

 

Podľa vyhlášky ÚVZ ste povinný sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Negatívny test je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

       o očkovaní - najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,

       o očkovaní - najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,

       o očkovaní - najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19,

·        o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.