Názov podujatia: ONLINE-Správa registratúry na mestských a obecných úradoch a v organizáciách zriadených samosprávou - archivovanie záznamov
Miesto konania: Martin
Lektori: PhDr. Veronika Nováková
Začiatok: 14.12.2021 9:00
Koniec: 14.12.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Vaše otázky nám posielajte vopred na adresu rvc@rvcmartin.sk . Ďakujeme.

 

Seminár sa z dôvodu protipandemických opatrení uskutoční ONLINE!!!

Prihlasovať sa môžete len prostredníctvom našej webovej stránky www.rvcmartin.sk, kde je potrebné zadať emailovú adresu účastníka, ktorý sa na seminár pripojí, v prípade väčšieho počtu prihlásených účastníkov je potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť.

Po uzávierke prihlášok Vám pošleme pokyny na pripojenie.

Budeme pracovať cez aplikáciu Microsoft Teams.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z ONLINE seminára realizovať obrazové/zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. Použitie emailovej adresy a mena účastníka bude kontrolované s prihláškami. Ďakujeme.


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.