Názov podujatia: ONLINE-NO-Účtovná závierka za rok 2021 v NEZISKOVÝCH organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1.1.2022)
Miesto konania:
Lektori: Ing. Jana Vršková
Začiatok: 07.12.2021 9:00
Koniec: 07.12.2021 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

OTázky pre lektora

posielať  najneskôr 2 dni pred konaním seminára cez FORMULÁR:  https://www.rvcnitra.sk/formular/19

 

 

§ otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 10:00 h a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

§ Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

§ Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

§ NOVINKA: Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok“.


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.