Názov podujatia: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022
Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 11.10.2022 9:00
Koniec: 11.10.2022 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.