Názov podujatia: ZRUŠENÝ-BB-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022
Miesto konania: Veľká zasadačka Okresného úradu Banská Bystrica
Lektori: Ing. Terézia Urbanová
Začiatok: 12.10.2022 9:00
Koniec: 12.10.2022 13:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

Seminár pre malý záujem zrušený!!!


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.