Názov publikácie: ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SAMOSPRÁVE
Autor: Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.
Cena: 12.5 €
Údaje dodávateľa: ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Na stiahnutie:  Príloha

 

Publikácia obsahuje dôležité poznatky a informácie rozdelené do nasledovných kapitol:

  1. I.           Personálna politika zmien (Change management)
  2. II.         Kompetencie v miestnej samospráve a kultivácia           občianskeho potenciálu
  3. III.        Motivácia a jej mechanizmy v samospráve
  4. IV.        Hodnotenie pracovníkov a hodnotiace procesy
  5. V.         Vzdelávacia politika a rozvojové procesy v samospráve
Online objednávky sú možné do 30. 12. 2017, 0:00

Údaje RVC: 
IČO: 31938434 
DIČ: 2020604443 
RVC nieje platcom DPH 

Poplatok uhrádzajte:
bankovým prevodom na účet RVC Martin: č.ú. 0201643002/5600, ŠS: IČO obce


Pre objednávku je nutné vyplniť potrebné údaje a správne určiť súčet.


Objednávka