Názov publikácie: IMIDŽ PREDSTAVITEĽA SAMOSPRÁVY (SPOLOČENSKÉ A PROTOKOLÁRNE NÁLEŽITOSTI)
Autor: Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc.
Cena: 13.5 €
Údaje dodávateľa: ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Na stiahnutie:  Príloha

 

Publikácia obsahuje dôležité poznatky a informácie rozdelené do nasledovných kapitol:

I.      Osobnostný profil predstaviteľa samosprávy

II.     Komunikácia v prostredí predstaviteľov samosprávy

III.   Časový manažment

IV.   Životný štýl predstaviteľa samosprávy

V.    Spoločenské styky, etiketa a občianska diplomacia

 

Imidž (dobré meno, vzhľad, výzor, celkový dojem, renomé, predstava dačoho vo všeobecnosti...) je moderné a často v podmienkach samosprávy používané slovo. Bolo by  úplne zbytočné, aby sme sa snažili publikáciu nejakým spôsobom podsúvať, alebo vás presviedčať o jej opodstatnenosti. Naopak, myslíme si, že jej význam a praktické uplatnenie potvrdzuje každodenný život miestnych samospráv. Veríme, že sa pre vás stane úspešným sprievodcom a pomocníkom najmä v období pred a po voľbách do miestnej samosprávy.

 

Mal by si ju prečítať každý, kto v samospráve pôsobí. Veríme, že čitateľov opäť osloví a stane sa našim príspevkom k neustálemu skvalitňovaniu práce primátorov, starostov, poslancov zastupiteľstiev, pracovníkov miest, obcí, škôl a iných organizácií.

 
 

 


Objednávka