Názov publikácie: Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD. - JUDr. Štefan Tomáš
Cena: 19.6 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Publikáciu si môžete objednať cez stránku www.avs-rvc.sk zložka publikácie a študijné materiály.


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop