Názov publikácie: Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár, 2. aktualizované vydanie
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Cena: 10.9 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Publikáciu si môžete objednať cez stránku www.avs-rvc.sk zložka publikácie a študijné materiály.


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop