Názov publikácie: MIESTNA SAMOSPRÁVA - ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA III.
Autor: Mgr. Ladislav Briestenký, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Zdenko Krajčír, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., eBIZ Corp, s.r.o.
Cena: 11 €
Údaje dodávateľa: ZORVC MARTIN, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Na stiahnutie:  Príloha

Publikáciu si môžete objednvať priamo na stránke www.avs-rvc.sk - zložka publikácie a študijné materiály

ZORVC MARTIN už publikácie nemá. 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop