Názov publikácie: Sprievodca miestnou samosprávou (2. doplnené a prepracované vydanie)
Autor: Mgr. Ladislav Briestenský
Cena: 12.9 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Publikáciu si môžete objednať cez stránku www.avs-rvc.sk zložka publikácie a študijné materiály.


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop