Názov publikácie: Sprievodca miestnou samosprávou (2. doplnené a prepracované vydanie)-e-kniha
Autor: Mgr. Ladislav Briestenský
Cena: 12.78 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop