Názov publikácie: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie
Autor: Ingrid Konečná Veverková
Cena: 16.5 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

https://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/ 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop