Názov publikácie: Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní - Komentár. I. a II. zväzok
Autor: Marek Švec, Jozef Toman a kolektív
Cena: 139 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

https://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/ 


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop