Názov publikácie: Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - 3. aktualizované vydanie
Autor: Ingrid Konečná Veverková
Cena: 16.9 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop