Názov publikácie: Ekonomika školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie
Autor: Ingrid Konečná Veverková
Cena: 14.8 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop