Názov publikácie: Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár
Autor: Zuzana Dianová
Cena: 17.9 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop