Názov publikácie: GDPR v pracovnoprávnej praxi - Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov
Autor: Tatiana Valentová, Jan Horecký, Marek Švec
Cena: 16.8 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Publikáciu si môžete objednať cez stránku www.avs-rvc.sk zložka publikácie a študijné materiály.


Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop