Názov publikácie: odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax
Autor:
Cena: 99 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop