Názov publikácie: Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve-komentár
Autor: Matej Drotár
Cena: 17.5 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop