Názov publikácie: Sprievodca miestnou samosprávou (3. doplnené a prepracované vydanie)
Autor: Ladislav Briestenský
Cena: 15.6 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop