Názov publikácie: Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie
Autor: Marek Švec / Jozef Toman a kolektív
Cena: 199 €
Údaje dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Na stiahnutie:  Príloha

Objednávka

Objednávky sú umiestnené tu: Eshop