Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban 21-01-2021 09:00 21-01-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 26-01-2021 09:00 26-01-2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Prevencia proti vyhoreniu Mgr. Ingrid Benkovská 28-01-2021 09:00 28-01-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Ročné zúčtovanie dane za rok 2020+Legislatívne zmeny 2021 Ing. Pavol Kukučka 04-02-2021 09:00 04-02-2021 13:00  Pozvánka
Pôsobnosť zákonov: Z.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, z.č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mgr. Juraj Fíba, riaditeľ odboru verejnej služby, Úrad vlády SR; PhDr. Gabriel Forgáč, ÚV SR 11-02-2021 09:00 11-02-2021 13:00  Pozvánka
Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci Ľubomír Dubovec, Ján Kolník, MUDr. Ivana Jurčíková 16-02-2021 09:00 16-02-2021 13:00  Pozvánka
Kamerový informačný systém Osobnyudaj.sk, s.r.o. - JUDr. Samuel Matejovič, JUDr. Jakub Pavčík 18-02-2021 09:00 18-02-2021 13:00  Pozvánka
OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 22-02-2021 09:00 22-02-2021 13:00  Pozvánka
ROPO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 23-02-2021 09:00 23-02-2021 13:00  Pozvánka
BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. Ing. Terézia Urbanová 24-02-2021 09:00 24-02-2021 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 25-02-2021 09:00 25-02-2021 13:00  Pozvánka