Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Aktuálna školská legislatíva pre riaditeľov a zriaďovateľov základných škôl PaedDr. Tibor Lukács 15-04-2021 09:00 15-04-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov Ing. Mária Kasmanová 20-04-2021 09:00 20-04-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Rozhodovanie riaditeľa školy od 1. januára 2021 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23-04-2021 09:00 23-04-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Administratíva obecného zastupiteľstva a odmeňovanie volených funkcionárov Ing. Oxana Hospodárová 27-04-2021 09:00 27-04-2021 13:00  Pozvánka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 29-04-2021 09:00 29-04-2021 14:00  Pozvánka
ONLINE-Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom Ing. Iveta Ištoková 04-05-2021 09:00 04-05-2021 13:00  Pozvánka
Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 11-05-2021 09:00 11-05-2021 13:00  Pozvánka
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve + prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniam Ing. Miriam Majorová, PhD. 13-05-2021 09:00 13-05-2021 13:00  Pozvánka
Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 18-05-2021 09:00 18-05-2021 13:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO-akreditovaný kurz Ing. Terézia Urbanová 23-08-2021 08:30 27-08-2021 14:00  Pozvánka