Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
HK 6.-7.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - ZRUŠENÉ Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík 06-04-2020 11:00 07-04-2020 11:45  Pozvánka
HK 6.-8.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy - ZRUŠENÉ Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Erika Kusyová, Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová 06-04-2020 11:00 08-04-2020 11:45  Pozvánka
Orgány školskej samosprávy - ich kompetencie a výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy-ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács 16-04-2020 09:00 16-04-2020 13:00  Pozvánka
Prevencia proti vyhoreniu - ZRUŠENÉ Mgr. Ingrid Benkovská 17-04-2020 09:00 17-04-2020 13:00  Pozvánka
Ekonómky obcí 20.-21.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí-ZRUŠENÉ Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 20-04-2020 10:00 21-04-2020 11:45  Pozvánka
Ekonómky obcí 20.-22.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí - ZRUŠENÉ Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 20-04-2020 10:00 22-04-2020 11:45  Pozvánka
ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC-ZRUŠENÉ Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 21-04-2020 10:00 22-04-2020 11:45  Pozvánka
Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady Ing. Oxana Hospodárová 28-04-2020 09:00 28-04-2020 13:00  Pozvánka
BB-Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady Ing. Oxana Hospodárová 29-04-2020 09:00 29-04-2020 13:00  Pozvánka
RŠ 4.-5.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 04-05-2020 10:00 05-05-2020 11:45  Pozvánka
RŠ 4.-6.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Michal Belohorec, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 04-05-2020 10:00 06-05-2020 11:45  Pozvánka
Dane 4.-5.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD. 04-05-2020 10:00 05-05-2020 11:45  Pozvánka
Dane 4.-6.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková, PhD. 04-05-2020 10:00 06-05-2020 11:45  Pozvánka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 15-05-2020 09:00 15-05-2020 13:00  Pozvánka
Riadenie materskej školy - nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 21-05-2020 09:00 21-05-2020 13:00  Pozvánka
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách PhDr. Dušan Gallo 29-05-2020 09:00 29-05-2020 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 19-06-2020 09:00 19-06-2020 13:00  Pozvánka
Pobaltie s výletom do fínskych Helsínk-ZRUŠENÉ 13-07-2020 18:00 19-07-2020 18:00  Pozvánka