Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
ÚZ OBCE-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 04.12.2023 09:00 04.12.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-ÚZ OBCE-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 04.12.2023 09:00 04.12.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ÚZ RO-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 05.12.2023 09:00 05.12.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-ÚZ RO-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 05.12.2023 09:00 05.12.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ÚZ PO-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 06.12.2023 09:00 06.12.2023 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-ÚZ PO-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 06.12.2023 09:00 06.12.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
ZRUŠENÝ-BB-Účtovná závierka v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2023
Ing. Terézia Urbanová 07.12.2023 09:00 07.12.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy
PhDr. Dušan Gallo 12.12.2023 09:00 12.12.2023 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona - objektívna zodpovednosť
JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 11.01.2024 09:00 11.01.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona - objektívna zodpovednosť
JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 11.01.2024 09:00 11.01.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Základy kybernetickej bezpečnosti pre samosprávy
Ing. Tomáš Hetych 23.01.2024 09:00 23.01.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Základy kybernetickej bezpečnosti pre samosprávy
Ing. Tomáš Hetych 23.01.2024 09:00 23.01.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov školy a jej vplyv na činnosť školy
Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 30.01.2024 09:00 30.01.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov školy a jej vplyv na činnosť školy
Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 30.01.2024 09:00 30.01.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Syndróm vyhorenia a prevencia
Mgr. Ingrid Benkovská 01.02.2024 09:00 01.02.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 + Legislatívne zmeny 2023/2024
Ing. Pavol Kukučka 08.02.2024 09:00 08.02.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Vysporiadanie ciest v obciach
JUDr. Ondrej Bukna, LL.M., BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 13.02.2024 09:00 13.02.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Vysporiadanie ciest v obciach
JUDr. Ondrej Bukna, LL.M., BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 13.02.2024 09:00 13.02.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Pracovnoprávne minimum starostu/primátora ako štatutárneho orgánu obce, riaditeľa školy a manažérov (prednostov a vedúcich zamestnancov)
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 20.02.2024 09:00 20.02.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr
JUDr. Ondrej Bukna, LL.M., BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 05.03.2024 09:00 05.03.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr
JUDr. Ondrej Bukna, LL.M., BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 05.03.2024 09:00 05.03.2024 13:00  Pozvánka