Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 28-01-2020 09:00 28-01-2020 13:00  Pozvánka
Aktuálne vo verejnom obstarávaní - zameranie na zákazky s nízkymi hodnotami JUDr. Katarína Mrázová 31-01-2020 09:00 31-01-2020 13:00  Pozvánka
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020 Ing. Pavol Kukučka 06-02-2020 09:00 06-02-2020 13:00  Pozvánka
Najčastejšie nedostatky pri personálnej a mzdovej agende škôl Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 11-02-2020 09:00 11-02-2020 13:00  Pozvánka
Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi Ing. Anna Gaálová (MŽP SR) 13-02-2020 09:00 13-02-2020 13:00  Pozvánka
OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 17-02-2020 09:00 17-02-2020 13:00  Pozvánka
ROPO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 18-02-2020 09:00 18-02-2020 13:00  Pozvánka
BB-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Ing. Terézia Urbanová 19-02-2020 09:00 19-02-2020 13:00  Pozvánka
Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí PhDr. Dušan Gallo 27-02-2020 09:00 27-02-2020 13:00  Pozvánka
Daňové a exekučné konanier - daňový poriadok, exekučný poriadok, zákon o konkurze a reštrukturalizácií, obchodný zákonník JUDr. Ingrid Ney, PhD. 03-03-2020 09:00 03-03-2020 13:00  Pozvánka
SS obce 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA 09-03-2020 11:00 10-03-2020 11:45  Pozvánka
SS obce 9.-11.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, PhDr. Mária Košútová 09-03-2020 11:00 11-03-2020 11:45  Pozvánka
SZ 9.-10.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 09-03-2020 11:00 10-03-2020 11:45  Pozvánka
SZ 9.-11.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA,PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, PhDr. Mária Košútová 09-03-2020 11:00 11-03-2020 11:45  Pozvánka
Riadenie materskej školy - nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 17-03-2020 09:00 17-03-2020 13:00  Pozvánka
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach JUDr. Bohuslav Harviľák 19-03-2020 09:00 19-03-2020 13:00  Pozvánka
Starostovia 23.-24.3.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23-03-2020 10:00 24-03-2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 23.-25.3.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Michal Belohorec, Mgr. Ladislav Briestenský 23-03-2020 10:00 25-03-2020 11:45  Pozvánka
Majetkári a právnici 23.-24.3.-Pracovné stretnutie správcov majetku "majetkárov" a právnikov mestských a obecných úradov doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23-03-2020 10:00 24-03-2020 11:45  Pozvánka
Majetkári a právnici 23.-25.3.-Pracovné stretnutie správcov majetku "majetkárov" a právnikov mestských a obecných úradov doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Ladislav Briestenský 23-03-2020 10:00 25-03-2020 11:45  Pozvánka
Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach v obci doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 31-03-2020 09:00 31-03-2020 13:00  Pozvánka
Odmeňovanie volených funkcionárov Mgr. Ladislav Briestenský 02-04-2020 09:00 02-04-2020 13:00  Pozvánka
HK 6.-7.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík 06-04-2020 11:00 07-04-2020 11:45  Pozvánka
HK 6.-8.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. Erika Kusyová, Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová 06-04-2020 11:00 08-04-2020 11:45  Pozvánka
Pobaltie s výletom do fínskych Helsínk 13-07-2020 18:00 19-07-2020 18:00  Pozvánka