Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ako predchádzať a riešiť krízové situácie v podmienkach samosprávy Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 15-11-2019 09:00 15-11-2019 13:00  Pozvánka
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Mária Kasmanová 19-11-2019 09:00 19-11-2019 13:00  Pozvánka
Mzdová účtovníčka na konci IV.Q roku 2019 Ing. Pavol Kukučka 26-11-2019 09:00 26-11-2019 13:00  Pozvánka
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce Mgr. Ladislav Briestenský 28-11-2019 09:00 28-11-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 2.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 02-12-2019 09:00 02-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 3.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 03-12-2019 09:00 03-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ RO 4.12.-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 04-12-2019 09:00 04-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ PO 5.12.-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 05-12-2019 09:00 05-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ BB 6.12.-Účtovná závierka v obciach a v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 06-12-2019 09:00 06-12-2019 13:00  Pozvánka
Správa registratúry v samospráve a na školách PhDr. Verona Nováková 12-12-2019 09:00 12-12-2019 13:00  Pozvánka