Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Elektronická schránka úradu - novinky Ing. Erika Kusyová 21-03-2019 09:00 21-03-2019 13:00  Pozvánka
25.-26.3.2019-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samospráv Mgr. Ladislav Briestenský, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 25-03-2019 10:00 26-03-2019 12:00  Pozvánka
25.-27.3.2019-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest, starostov obcí, právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samospráv Mgr. Ladislav Briestenský, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 25-03-2019 10:00 27-03-2019 12:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., PaedDr. Alica Fecková 26-03-2019 10:00 27-03-2019 12:00  Pozvánka
Riadenie a fungovanie úradu miestnej samosprávy a školy z pohľadu personálnej a mzdovej agendy Ing. Pavol Kukučka 02-04-2019 09:00 02-04-2019 13:00  Pozvánka
Rozpočtové hospodárenie obce - ekonomické minimum pre starostov Ing. Ingrid Konečná Veverková 04-04-2019 09:00 04-04-2019 13:00  Pozvánka
HK 8.-9.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 08-04-2019 11:00 09-04-2019 12:00  Pozvánka
HK 8.-10.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Pavol Gallo, Ing. Oxana Hospodárová 08-04-2019 11:00 10-04-2019 12:00  Pozvánka
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve Ing. Miriam Majorová, PhD. 16-04-2019 09:00 16-04-2019 13:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-25.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 24-04-2019 10:00 25-04-2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 24.-26.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, PhDr. Dušan Gallo 24-04-2019 10:00 26-04-2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 25-04-2019 10:00 26-04-2019 12:00  Pozvánka
Mediácia a umenie nenásilnej komunikácie v podmienkach miestnej samosprávy Mgr. et. Mgr. Iveta Gallová, PhD. 30-04-2019 09:00 30-04-2019 13:00  Pozvánka
Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní Ing. Terézia Nagyová 30-04-2019 09:00 30-04-2019 13:00  Pozvánka
Správne poplatky a iné príjmy obce Ing. Oxana Hospodárová 07-05-2019 09:00 07-05-2019 13:00  Pozvánka
Dane 13.-14.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková, PhD. 13-05-2019 10:00 14-05-2019 12:00  Pozvánka
Dane 13.-15.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková, PhD., PhDr. Dušan Gallo 13-05-2019 10:00 15-05-2019 12:00  Pozvánka
RŠ 13.-14.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 13-05-2019 10:00 14-05-2019 12:00  Pozvánka
RŠ 13.-15.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Mgr. Juraj Kvas 13-05-2019 10:00 15-05-2019 12:00  Pozvánka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 16-05-2019 09:00 16-05-2019 13:00  Pozvánka
Základné vnútorné normy obecnej samosprávy Mgr. Ladislav Briestenský 21-05-2019 09:00 21-05-2019 13:00  Pozvánka
27.-28.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 27-05-2019 11:00 28-05-2019 12:00  Pozvánka
27.-29.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Jana Kovalčíková, PaedDr. Ján Pavlík 27-05-2019 11:00 29-05-2019 12:00  Pozvánka
29.-30.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 29-05-2019 11:00 30-05-2019 12:00  Pozvánka
Povoľovanie výrubu drevín JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 04-06-2019 09:00 04-06-2019 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 20-06-2019 09:00 20-06-2019 13:00  Pozvánka
Paríž a kúsok Normandie a Bretónska Mgr. Zdena Feherpatakyová 15-07-2019 13:30 21-07-2019 16:00  Pozvánka