Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Prezenčný seminár
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve-ZRUŠENÉ-SEMINÁR SA USKUTOČNÍ LEN ONLINE
Ing. Miriam Majorová, PhD. 18.04.2024 09:00 18.04.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
Ing. Miriam Majorová, PhD. 18.04.2024 09:00 18.04.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ekonómky 22.-23.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC
Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 22.04.2024 10:00 23.04.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Ekonómky 22.-24.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC
Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Mária Kasmanová 22.04.2024 10:00 24.04.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy
PhDr. Dušan Gallo 30.04.2024 09:00 30.04.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Kronikárske minimum
Martin Lukáč Kinčeš 30.04.2024 09:00 30.04.2024 13:30  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Kronikárske minimum
Martin Lukáč Kinčeš 30.04.2024 09:00 30.04.2024 13:30  Pozvánka
Ostatné
Slávnostná konferencia členských miest a obcí pri príležitosti 30. výročia vzniku a činnosti ZORVC MARTIN
03.05.2024 09:00 03.05.2024 14:00
Prezenčný seminár
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách
PhDr. Dušan Gallo 07.05.2024 09:00 07.05.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Dane 13.-14.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva
Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 13.05.2024 10:00 14.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Dane 13.-15.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva
Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 13.05.2024 10:00 15.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Pohrebníctvo ZPOZ-13.-14.5.-Problematika pohrebníctva v podmienkach miestnej samosprávy (a pôsobenie ZPOZ v tejto oblasti)
Ladislav Stríž, Mgr. Anna Hlinková 13.05.2024 10:00 14.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Pohrebníctvo ZPOZ-13.-15.5.-Problematika pohrebníctva v podmienkach miestnej samosprávy (a pôsobenie ZPOZ v tejto oblasti)
Ladislav Stríž, Mgr. Anna Hlinková, Ing. Zdenko Knižka, PhDr. Dušan Gallo 13.05.2024 10:00 15.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Správne konanie v školstve
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.05.2024 09:00 23.05.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Správne konanie v školstve
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 23.05.2024 09:00 23.05.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
KAPACITA NAPLNENÁ-27.-28.5. Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Ivana Hudáková, Mgr. Michal Buzák 27.05.2024 10:30 28.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
KAPACITA NAPLNENÁ - 27.-29.5. Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Ivana Hudáková, Mgr. Michal Buzák, Mgr. Vladimír Pirošík 27.05.2024 10:30 29.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
29.-30.5. Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Jana Sopko, Mgr. Ivana Hudáková, Mgr. Michal Buzák 29.05.2024 10:30 30.05.2024 12:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Odpadové hospodárstvo obce-platný stav a pripravované zmeny
Ing. Peter Gallovič 04.06.2024 09:00 04.06.2024 13:00  Pozvánka
Online seminár
ONLINE-Odpadové hospodárstvo obce-platný stav a pripravované zmeny
Ing. Peter Gallovič 04.06.2024 09:00 04.06.2024 13:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment")
PhDr. Dušan Gallo 27.06.2024 09:00 27.06.2024 13:00  Pozvánka
Ostatné
Drážďany-Berlín-Moritzburt + Wroclaw
Mgr. Zdena Feherpatakyová 01.07.2024 05:00 06.07.2024 20:00  Pozvánka
Prezenčný seminár
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie-PRE HLAVNÉHO KONTROLORA
Ing. Terézia Urbanová 30.09.2024 08:30 04.10.2024 14:30  Pozvánka