Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Zmeny v zákone o odpadoch od 1.11.2021 a zapracovanie zmien vo VZN o odpadoch Ing. Tomáš Schabjuk 25-10-2021 09:00 25-10-2021 12:00  Pozvánka
ONLINE-Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 26-10-2021 09:00 26-10-2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 28-10-2021 09:00 28-10-2021 13:00  Pozvánka
3.-4.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 03-11-2021 11:00 04-11-2021 12:00  Pozvánka
3.-5.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, JUDr. Marian Hoffmann, PhD., JUDr. Katarína Mrázová 03-11-2021 11:00 05-11-2021 12:00  Pozvánka
ONLINE-Riadenie materskej školy - nové požiadavky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 09-11-2021 09:00 09-11-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci - organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 11-11-2021 09:00 11-11-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Obecný podnik - v postavení registrovaného sociálneho podniku Ľubica Lövingerová, Nataša Milistenferová 16-11-2021 09:00 16-11-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Prehľad najdôležitejších zmien vykonaných novelou zákona o verejnom obstarávaní JUDr. Katarína Mrázová 18-11-2021 09:00 18-11-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE - Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2021 Ing. Pavol Kukučka 23-11-2021 09:00 23-11-2021 13:00  Pozvánka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 25-11-2021 09:00 25-11-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-RO-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 29-11-2021 09:00 29-11-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovná závierka v OBCIACH 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 30-11-2021 09:00 30-11-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-PO-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 01-12-2021 09:00 01-12-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-NO-Účtovná závierka za rok 2021 v NEZISKOVÝCH organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1.1.2022) Ing. Jana Vršková 07-12-2021 09:00 07-12-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Cestovné náhrady a reprezentačné výdavky Ing. Oxana Hospodárová 09-12-2021 09:00 09-12-2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Správa registratúry na mestských a obecných úradoch a v organizáciách zriadených samosprávou - archivovanie záznamov PhDr. Veronika Nováková 14-12-2021 09:00 14-12-2021 13:00  Pozvánka