Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
27.-28.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 27-05-2019 11:00 28-05-2019 12:00  Pozvánka
27.-29.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová, Mgr. Jana Kovalčíková, PaedDr. Ján Pavlík 27-05-2019 11:00 29-05-2019 12:00  Pozvánka
29.-30.5.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 29-05-2019 11:00 30-05-2019 12:00  Pozvánka
Povoľovanie výrubu drevín JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 04-06-2019 09:00 04-06-2019 13:00  Pozvánka
PaM 10.-11.6.-Konzultačné stretnutie mzdárov a personalistov Mgr. Ladislav Briestenský, Ing. Pavol Kukučka 10-06-2019 10:00 11-06-2019 12:00  Pozvánka
PaM 10.-12.6.-Konzultačné stretnutie mzdárov a personalistov Mgr. Ladislav Briestenský, Ing. Pavol Kukučka, Ľubomíra Hnátová, PhD. 10-06-2019 10:00 12-06-2019 12:00  Pozvánka
10.-11.6.-Významné udalosti v živote človeka, miest a obcí v obradoch a slávnostiach PhDr. Anna Badínová, Milada Wembo, PhDr. Dušan Gallo, Mgr. Anna Hlinková 10-06-2019 10:30 11-06-2019 12:00  Pozvánka
10.-12.6.-Významné udalosti v živote človeka, miest a obcí v obradoch a slávnostiach PhDr. Anna Badínová, Milada Wembo, PhDr. Dušan Gallo, Mgr. Anna Hlinková, Ľubomíra Hnátová, PhD. 10-06-2019 10:30 12-06-2019 12:00  Pozvánka
Odpady-Konzultačný seminár k odpadom Ing. Peter Gallovič 11-06-2019 10:00 12-06-2019 12:00  Pozvánka
Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (§43a §54-§57 stavebného zákona) JUDr. Helena Spišiaková 18-06-2019 09:00 18-06-2019 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 20-06-2019 09:00 20-06-2019 13:00  Pozvánka
Paríž a kúsok Normandie a Bretónska Mgr. Zdena Feherpatakyová 15-07-2019 13:30 21-07-2019 16:00  Pozvánka