Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
RŠaŠÚ 3.-4.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov-NAPLNENÁ KAPACITA Ing. Jana Sládečková, PhD., Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 03.10.2022 10:00 04.10.2022 12:00  Pozvánka
RŠaŠÚ 3.-5.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov-NAPLNENÁ KAPACITA Ing. Jana Sládečková, PhD., Mgr. Ján Sitarčík, PhD., PaedDr. Tibor Lukács 03.10.2022 10:00 05.10.2022 12:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Delimitácia funkcie starostu - bezpečné ukončenie funkčného obdobia Mgr. Ladislav Briestenský 06.10.2022 09:00 06.10.2022 13:00  Pozvánka
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 Ing. Terézia Urbanová 11.10.2022 09:00 11.10.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 Ing. Terézia Urbanová 11.10.2022 09:00 11.10.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-BB-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 Ing. Terézia Urbanová 12.10.2022 09:00 12.10.2022 13:00  Pozvánka
Mzdová účtovníčka na začiatku IV.Q roku 2022 Ing. Pavol Kukučka 13.10.2022 09:00 13.10.2022 13:00  Pozvánka
17.-18.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 17.10.2022 11:00 18.10.2022 12:00  Pozvánka
19.-20.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 19.10.2022 11:00 20.10.2022 12:00  Pozvánka
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh + Delimitácia funkcie starostu - bezpečné ukončenie funkčného obdobia Mgr. Ladislav Briestenský 25.10.2022 09:00 25.10.2022 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 27.10.2022 09:00 27.10.2022 13:00  Pozvánka
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet Ing. Mária Kasmanová 03.11.2022 09:00 03.11.2022 13:00  Pozvánka
HK 7.-8.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 07.11.2022 11:00 08.11.2022 12:00  Pozvánka
HK 7.-9.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Janka Sládečková, PhD. 07.11.2022 11:00 09.11.2022 12:00  Pozvánka
ONLINE-Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta RNDr. Jana Motyčková 11.11.2022 09:00 11.11.2022 13:00  Pozvánka