Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ZRUŠENÉ-ONLINE-Zákonník práce - aktuálne otázky po legislatívnych zmenách v školstve Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 03.05.2022 9:00 03.05.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 28.04.2022 9:00 28.04.2022 13:00  Pozvánka
Ekonómky 25.-26.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová 25.04.2022 10:00 26.04.2022 12:00  Pozvánka
Ekonómky 25.-27.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 25.04.2022 10:00 27.04.2022 12:00  Pozvánka
ONLINE-Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve Ing. Miriam Majorová, PhD. 21.04.2022 9:00 21.04.2022 13:00  Pozvánka
HK 11.-12.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 11.04.2022 11:00 12.04.2022 12:00  Pozvánka
HK 11.-13.4.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Ing. Terézia Urbanová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková 11.04.2022 11:00 13.04.2022 12:00  Pozvánka
ONLINE-Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v RO a PO zriadených obcou/VÚC Ing. Terézia Urbanová 06.04.2022 9:00 06.04.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-ONLINE-Obec ako člen pozemkového spoločenstva a družstva JUDr. Martina Tekeliová, PhD. 05.04.2022 9:00 05.04.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 31.03.2022 9:00 31.03.2022 13:00  Pozvánka