Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Školské úrady-Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 21.09.2020 10:00 22.09.2020 11:45  Pozvánka
ROPO-21.-22.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 21.09.2020 10:00 22.09.2020 11:45  Pozvánka
ROPO-21.-23.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 21.09.2020 10:00 23.09.2020 11:45  Pozvánka
Aktuálne otázky financovania a ekonomiky obcí, škôl a školských zariadení !!!NOVÝ TERMÍN!!! Ing. Ingrid Konečná Veverková 18.09.2020 9:00 18.09.2020 13:00  Pozvánka
Aktuálne otázky financovania ekonomiky obcí, škôl a školských zariadení - SEMINÁR PRESUNUTÝ Ing. Ingrid Konečná Veverková 17.09.2020 9:00 17.09.2020 13:00  Pozvánka
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv a škôl Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov 10.09.2020 9:00 10.09.2020 13:00  Pozvánka
Dane-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD.; Ing. Iveta Ištoková, PhD. 08.09.2020 10:00 09.09.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 7.-8.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Tomáš Schabjuk 07.09.2020 10:00 08.09.2020 11:45  Pozvánka
Starostovia 7.-9.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Tomáš Schabjuk, Ing. Iveta Ištoková, PhD. 07.09.2020 10:00 09.09.2020 11:45  Pozvánka
RŠ-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karacsonyová 07.09.2020 10:00 08.09.2020 11:45  Pozvánka