Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
RŠaŠÚ 3.-5.10.-Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov-NAPLNENÁ KAPACITA Ing. Jana Sládečková, PhD., Mgr. Ján Sitarčík, PhD., PaedDr. Tibor Lukács 03.10.2022 10:00 05.10.2022 12:00  Pozvánka
ONLINE-Daň z pridanej hodnoty v územnej samospráve Ing. Mária Brániková 29.09.2022 9:00 29.09.2022 13:00  Pozvánka
Seminár k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a k zákonu č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v z.n.p. Ing. Iveta Ištoková 27.09.2022 9:00 27.09.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Seminár k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a k zákonu č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v z.n.p. Ing. Iveta Ištoková 27.09.2022 9:00 27.09.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách PhDr. Dušan Gallo 22.09.2022 9:00 22.09.2022 13:00  Pozvánka
Ekonómky 19.-20.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 19.09.2022 10:00 20.09.2022 12:00  Pozvánka
Ekonómky 19.-21.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 19.09.2022 10:00 21.09.2022 12:00  Pozvánka
Starostovia 12.-13.9.-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí PhDr. Dušan Gallo, JUDr. Ingrid Ney, PhD. 12.09.2022 10:00 13.09.2022 12:00  Pozvánka
Starostovia 12.-14.9.-Pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí PhDr. Dušan Gallo, JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková 12.09.2022 10:00 14.09.2022 12:00  Pozvánka
Dane 12.-13.9.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva JUDr. Ingrid Ney, PhD. 12.09.2022 10:00 13.09.2022 12:00  Pozvánka