Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, štandardy pre informačné technológie a projektové riadenie Mgr. Michal Belohorec 20.10.2020 9:00 20.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Matriky 19.-20.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PaedDr. Ján Pavlík 19.10.2020 11:00 20.10.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Právny vzťah obcí a škôl doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 15.10.2020 9:00 15.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách PhDr. Dušan Gallo 09.10.2020 9:00 09.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-5.-6.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová 05.10.2020 11:00 06.10.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-5.-7.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 05.10.2020 11:00 07.10.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Miestne dane a poplatky Ing. Iveta Ištoková 01.10.2020 9:00 01.10.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ... JUDr. Bohuslav Harviľák 29.09.2020 9:00 29.09.2020 13:00  Pozvánka
Prevencia proti vyhoreniu - ZRUŠENÝ Mgr. Ingrid Benkovská 25.09.2020 9:00 25.09.2020 13:00  Pozvánka
Ekonómky obcí-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 22.09.2020 10:00 23.09.2020 11:45  Pozvánka