Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ekonómky obcí 22.-24.6.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 22.06.2020 10:00 24.06.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 19.06.2020 9:00 19.06.2020 13:00  Pozvánka
BB-Praktická aplikácia sociálneho fondu a cestovných náhrad v obciach, RO a PO zriadených obcou - ZRUŠENÉ Ing. Mária Kasmanová 18.06.2020 9:00 18.06.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-Praktická aplikácia sociálneho fondu a cestovných náhrad v obciach, RO a PO zriadených obcou Ing. Mária Kasmanová 18.06.2020 9:00 18.06.2020 13:00  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR - Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov JUDr. Helena Spišiaková 15.06.2020 8:00 21.06.2020 20:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-10.-11.6.Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 10.06.2020 11:00 11.06.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-8.-9.6.Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 08.06.2020 11:00 09.06.2020 11:45  Pozvánka
Nakladanie s majetkom obce-ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 04.06.2020 9:00 04.06.2020 13:00  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR-Zákon o slobode informácií - najčastejšie problémy obcí v súčasnom období Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov 01.06.2020 8:00 07.06.2020 20:00  Pozvánka
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách - ZRUŠENÉ PhDr. Dušan Gallo 29.05.2020 9:00 29.05.2020 13:00  Pozvánka