Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ÚZ RO - Účtovná závierka v RO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 06.12.2018 9:00 06.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 5.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 05.12.2018 9:00 05.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 4.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 04.12.2018 9:00 04.12.2018 13:00  Pozvánka
ÚZ BB - Účtovná závierka v obciach a v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2018 Ing. Terézia Urbanová 03.12.2018 9:00 03.12.2018 13:00  Pozvánka
Prvé praktické skúsenosti s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) Mgr. Vladimír Pirošík 29.11.2018 9:00 29.11.2018 13:00  Pozvánka
Mzdová účtovníčka vo IV. Q roku 2018 Ing. Pavol Kukučka 27.11.2018 9:00 27.11.2018 13:00  Pozvánka
Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl v nadväznosti na nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR Mgr. Katarína Karácsonyová Tamášová 22.11.2018 9:00 22.11.2018 13:00  Pozvánka
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie, spoločenského protokolu na úradoch a školách PhDr. Dušan Gallo 20.11.2018 9:00 20.11.2018 13:00  Pozvánka
Základný kurz mzdovej účtovníčky s praktickými príkladmi Katarína Ševčíková 19.11.2018 9:00 20.11.2018 14:00  Pozvánka
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh Mgr. Ladislav Briestenský 15.11.2018 9:00 15.11.2018 13:00  Pozvánka