Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Elektronické schránky v praxi pre obce - praktický kurz na PC v učebni Ing. Erika Kusyová 27.04.2018 9:00 27.04.2018 14:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová; Ing. Mária Kasmanová 24.04.2018 10:00 25.04.2018 12:00  Pozvánka
Právnici-Pracovné stretnutie právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samospráv Mgr. Ladislav Briestenský, JUDr. Marian Hoffmann,PhD., Vladimír Pirošík 24.04.2018 10:00 25.04.2018 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová; Ing. Mária Kasmanová 23.04.2018 10:00 24.04.2018 12:00  Pozvánka
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie, spoločenského protokolu na úradoch a školách PhDr. Dušan Gallo 09.10.2017 12:00 09.10.2017 13:00