Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Mzdová účtovníčka na konci roku 2020 Ing. Pavol Kukučka 27.11.2020 9:00 27.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Matriky 23.-25.11.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová, PaedDr. Ján Pavlík 23.11.2020 11:00 25.11.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 20.11.2020 9:00 20.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 19.11.2020 9:00 19.11.2020 13:00  Pozvánka
ONLINE-Vybrané pracovnoprávne vzťahy v školstve doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 19.11.2020 9:00 19.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban 12.11.2020 9:00 12.11.2020 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-9.-10.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová 09.11.2020 11:00 10.11.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-HK-9.-11.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 09.11.2020 11:00 11.11.2020 11:45  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Aktuálna situácia odpadového hospodárstva v podmienkach miest a obcí Ing. Peter Gallovič, Ing. Tomáš Schabjuk 09.11.2020 11:00 11.11.2020 11:45  Pozvánka
ONLINE-Nakladanie s majetkom obce Ing. Oxana Hospodárová 05.11.2020 9:00 05.11.2020 13:00  Pozvánka