Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 Ing. Terézia Urbanová 08.12.2021 9:00 08.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-NO-Účtovná závierka za rok 2021 v NEZISKOVÝCH organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1.1.2022) Ing. Jana Vršková 07.12.2021 9:00 07.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-PO-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 01.12.2021 9:00 01.12.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovná závierka v OBCIACH 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 30.11.2021 9:00 30.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-RO-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2021 Ing. Terézia Urbanová 29.11.2021 9:00 29.11.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÝ-Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 25.11.2021 9:00 25.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE - Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2021 Ing. Pavol Kukučka 23.11.2021 9:00 23.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Prehľad najdôležitejších zmien vykonaných novelou zákona o verejnom obstarávaní JUDr. Katarína Mrázová 18.11.2021 9:00 18.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Obecný podnik - v postavení registrovaného sociálneho podniku Ľubica Lövingerová, Nataša Milistenferová 16.11.2021 9:00 16.11.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci - organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 11.11.2021 9:00 11.11.2021 13:00  Pozvánka