Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
VIDEO SEMINÁR - Vykonávanie základnej finančnej kontroly v čase mimoriadnej situácie Ing. Ingrid Konečná Veverková 11.05.2020 8:00 17.05.2020 20:00  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR-Skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v praxi aj v nadväznosti na zmeny viacerých zákonov Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 11.05.2020 8:00 17.05.2020 20:00  Pozvánka
ONLINE seminár - Práca a mzdová agenda počas korona krízy v podmienkach miestnych samospráv Ing. Pavol Kukučka 05.05.2020 9:00 05.05.2020 12:00  Pozvánka
RŠ 4.-5.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení - ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 04.05.2020 10:00 05.05.2020 11:45  Pozvánka
RŠ 4.-6.5.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení-ZRUŠENÉ PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Michal Belohorec, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 04.05.2020 10:00 06.05.2020 11:45  Pozvánka
Dane 4.-5.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva-ZRUŠENÉ JUDr. Ingrid Ney, PhD. 04.05.2020 10:00 05.05.2020 11:45  Pozvánka
Dane 4.-6.5.-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva-ZRUŠENÉ JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Iveta Ištoková, PhD. 04.05.2020 10:00 06.05.2020 11:45  Pozvánka
VIDEO SEMINÁR - Úprava rozpočtových pravidiel v čase mimoriadnej situácie Ing. Ingrid Konečná Veverková 04.05.2020 8:00 10.05.2020 20:00  Pozvánka
BB-Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady - ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 29.04.2020 9:00 29.04.2020 13:00  Pozvánka
Nové pravidlá na ochranu verejného záujmu a cestovné náhrady - ZRUŠENÉ Ing. Oxana Hospodárová 28.04.2020 9:00 28.04.2020 13:00  Pozvánka