Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Aktuálna problematika v sociálnej oblasti: Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci? PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 15.05.2018 9:00 15.05.2018 13:00  Pozvánka
Dane 9.-10.5.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva Ing. Adela Gašparovičová 09.05.2018 10:00 10.05.2018 12:00  Pozvánka
Dane 9.-11.5.2018-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samospráva Ing. Adela Gašparovičová; PaedDr. Marian Majzlík,PhD.; Mgr. Viktória Pančíková,PhD. 09.05.2018 10:00 11.05.2018 12:00  Pozvánka
RŠ 9.-10.5.2018-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení Mgr. Katarína Karácsonyová Tamášová; Mgr. Ladislav Briestenský 09.05.2018 10:00 10.05.2018 12:00  Pozvánka
RŠ 9.-11.5.2018-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení Mgr. Katarína Karácsonyová Tamášová; Mgr. Ladislav Briestenský; PaedDr. Marian Majzlík, PhD.; Mgr. Viktória Pančíková,PhD. 09.05.2018 10:00 11.05.2018 12:00  Pozvánka
Starostovia 9.-10.5.2018-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí Ing. Adela Gašparovičová; Mgr. Ladislav Briestenský 09.05.2018 10:00 10.05.2018 12:00  Pozvánka
Starostovia 9.-11.5.2018-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí Ing. Adela Gašparovičová; Mgr. Ladislav Briestenský 09.05.2018 10:00 11.05.2018 12:00  Pozvánka
Ako postupovať pri nakladaní a správe majetku (pre obce a školy, RO a PO) Ing. Oxana Hospodárová 03.05.2018 9:00 03.05.2018 13:00  Pozvánka
Elektronické schránky v praxi pre obce - praktický kurz na PC v učebni Ing. Erika Kusyová 27.04.2018 9:00 27.04.2018 14:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová; Ing. Mária Kasmanová 24.04.2018 10:00 25.04.2018 12:00  Pozvánka